What's new

Publications

Projects

Teaching

Awards

Contact


Email

zhou.yixin[at]nju.edu.cn

Schedule a meeting

https://meetyixin.setmore.com/

Mail address

School of Journalism & Communication,

Nanjing University

163 Xianlin Dadao, Qixia District,

Nanjing, Jiangsu Province,

China

210023